27.10.2023.

Помоћник министра за предшколско и основно васпитање и образовање Наташа Цвијановић и начелник Одјељења за предшколско васпитање и образовање Сњежана Стојичић посјетиле су данас ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту

27.10.2023.године

Помоћник министра за предшколско и основно васпитање и образовање Наташа Цвијановић и начелник Одјељења за предшколско васпитање и образовање Сњежана Стојичић посјетиле су данас ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту гдје су са директором Фонда разговарале о наставку сарадње Министарства и Фонда везане за суфинансирање боравка у предшколским установама дјеце без родитељског старања и дјеце са сметњама у развоју.

Законом о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 63/20) који је донијела Народна скупштина Републике Српске мијења се члан 99 којим је прописано да ,,Јавни фонд за дјечију заштиту обезбјеђује накнаду за суфинансирање боравка у предшколској установи дјеце којима је утврђен статус дјетета без родитељског старања у складу са прописима којима се уређује социјална заштита, као и дјеце са сметњама у развоју која имају налаз и мишљење стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, формиране у складу са прописима којима се уређује социјална заштита, узраста од шест мјесеци до поласка у основну школу, а која имају пребивалиште
на територији Републике.“
Измјеном и допуном Закона о предшколском васпитању и образовању, који је ступио на снагу у јулу 2020. године, прописано је и да се накнада за суфинансирање обезбјеђује на терет средстава Фонда, на име права ,,задовољавање развојних потреба дјеце.“

На састанку је разговарано о досадашњој сарадњи која се остварује на основу Споразума о сарадњи закљученог између Министарства просвјете и културе и ЈУ Фонд за дјечију заштиту, а који се односи на суфинансирање боравка у предшколским установама дјеце са сметњама у развоју и дјеце без родитељског старања. Тренутно ово право користи 115 дјеце која похађају јавне и приватне предшколске установе широм Републике Српске, а до сада је за ове намјене издвојено 411.945,25 КМ.

Поред наведеног разматране су и могућности за наставак сарадње кроз проширење групе корисника права у оквиру заједничких пројеката ЈУ Фонда за дјечију заштиту и Министарства просвјете и културе.