Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе информационог ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 07.07.2020.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 24.06.2020.
Обавјештење о набавци рачунарске опреме за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 17.06.2020.
Обавјештење о набавци услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 29.05.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге интернета за потребе Филијала и Пословница ЈУ ЈФДЗ 19.05.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке канцеларијског намјештаја за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 11.05.2020.
Обавјештење о набавци услуге интернета за потребе Филијала и Пословница ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 04.05.2020.
Обавјештење о набавци канцеларијског намјештаја 24.04.2020.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01. - 31.03.2020. године 10.04.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 25.03.2020.