Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке програмског рјешења за управљање радним станицама - "EndPoint Management" за потребе информационог система ЈУ ЈФДЗ 17.06.2024.
Јавни позив за достављање понуда за закуп пословног простора у Теслићу 14.06.2024.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке хотелских и угоститељских услуга у оквиру организовања семинара-едукације у вези са провођењем пројекта "Социјализација дјеце РС 2024. године" руководиоца Филијала ЈУ ЈФДЗ 10.06.2024.
Закључак о обустави поступка јавне набавке услуге осигурања за три (3) новонабављена службена возила за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 10.06.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге осигурања за три (3) новонабављена службена возила за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 04.06.2024.
Одлука о покретању поступка услуге закупа које су изузете од примјене ЗЈН - Закуп канцеларијског простора у Лопарама 14.05.2024.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке тонера за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 29.04.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке три (3) нова службена возила за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 18.04.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке пешкира за плажу са логом Фонда за дјецу у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 17.04.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 26.03.2024.