21.03.2022.

Отворени јавни конкурси за учешће у пројекту ,,Социјализација дјеце Републике Српске - 2022. год“

„Социјализација дјеце Републике Српске - 2022.год“

Дана, 21.03.2022. године у дневном листу ,,Глас Српске" објављени су конкурси за одабир дјеце циљних категорија, васпитача и стручног особља учесника у Пројекту ,,Социјализација дјеце Републике Српске - 2022. год".
Конкурс је отворен 30 дана.

Пројекат се реализује на основу Закона о дјечјој заштити Републике Српске кроз право на задовољавање развојних потреба дјеце.
Као и претходних година, Пројекат ће се реализовати на црногорској обали у Бечићима, уз уважавање хигијенско- епидемиолошких мјера.
Временски период програмских активности планиран је од 01.06. до 24.09.2022. године, са укупно тринаест смијена, од чега је дванаест десетодневних и једном (првом) осмодневном смјеном.

Пројекат се односи, прије свега, на дјецу из социјално угрожених породица-корисника права из социјалне и дјечје заштите, дјецу из вишечланих породица, из породица борачке популације, дјецу са посебним потребама и хроничним здравственим сметњама, као и посебно надарену дјецу, талентоване спортисте и друге.

Пројекат ,,Социјализација дјеце Републике Српске" реализује се од 2002. године и за претходних 19 година обухватио је преко 34 000 лица - дјеце и пратећег особља из свих општина Српске.
Највећа вриједност Пројекта јесу различитост и разноврсност и у служби су остварења пројектних циљева као што су развијање емпатије, подршка
вршњачком дружењу, те социјализација дјеце у сваком смислу.


Овај квалитет је препознат и од стране Владе Републике Српске и ресорног Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске који годинама подржавају ову активност Фонда, цијенећи најбољи интерес дјеце Републике Српске.

Позивамо заинтересоване родитеље који испуњавају услове прописане конкурсом да пријаве своју дјецу у филијале и пословнице Фонда, широм Републике Српске.
Такође, позивамо и заинтересоване просвјетне раднике, педагоге, психологе, социјалне раднике и друге подржавајуће професије да конкуришу за чланове стручног и пратећег особља и придруже се тиму који двадесету годину успјешно реализује Пројекат.

У прилогу текстови Јавних конкурса и пријавни обрасци:


Јавни конкурс за дјецу циљних категорија

ПРИЈАВА за учешће дјеце циљних категорија


Јавни конкурс за стручно особље

Пријавни образац за стручно особље


Јавни конкурс за васпитаче

Пријавни образац за васпитаче


Упутство о реализацији Пројекта