07.03.2024.

Отворени Јавни конкурси за учешће у пројекту ,,Социјализација дјеце Републике Српске 2024.године“

07.03.2024.

JУ Јавни фонд за дјечију заштиту ће реализовати пројекат ,,Социјализација дјеце Републике Српске 2024. године“, у складу са законским прописима и предвиђеном динамиком, а у најбољем интересу дјеце учесника пројекта.

Данас, 07.03.2024. године у дневном листу ,,Глас Српске" објављени су конкурси за одабир дјеце циљних категорија, васпитача и стручног особља учесника у Пројекту.

Пројекат се реализује на основу Закона о дјечјој заштити Републике Српске кроз право на задовољавање развојних потреба дјеце.
Као и претходних година, Пројекат ће се реализовати на црногорској обали у услужном објекту Омладински хостел ,,Ужице'' у Бечићима (општина Будва), у периоду од 01.06. до 24.09.2024.године у дванаест десетодневних смјена са девет пансиона и једном осмодневном смјеном (прва) са седам пансиона поштујући
препоручене епидемиолошке и друге мјере у Републици Српској и Републици Црној Гори.
Пројекат се односи, прије свега, на дјецу са сметњама у развоју, дјецу са хроничним обољењима, посебно талентовану дјецу, дјецу без родитељског старања, дјецу из структурално и функционално промијењених (дисфункционалних) породица, дјецу из породица који су корисници права на новчану помоћ према Закону о социјалној заштити и корисници права на додатак на дјецу према Закону о дјечјој заштити, дјецу чији је један од родитеља инвалид без обзира на узроке настајања инвалидитета, дјецу из вишечланих породица, дјецу ромске популације итд.

Пројекат ,,Социјализација дјеце Републике Српске" реализује се од 2002. године и за претходну 21 годину обухватио је преко 38 000 лица - дјеце и пратећег особља из свих општина Српске.
Највећа вриједност Пројекта јесу различитост и разноврсност и у служби су остварења пројектних циљева као што су развијање емпатије, подршка вршњачком дружењу, те социјализација дјеце у сваком смислу.

Овај квалитет је препознат и од стране Владе Републике Српске и ресорног Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске који годинама подржавају ову активност Фонда, цијенећи најбољи интерес дјеце Републике Српске.

Позивамо заинтересоване родитеље чија дјеца испуњавају услове прописане конкурсом да изврше пријаве у пословнице Фонда према мјесту пребивалишта.
Такође, позивамо и заинтересоване просвјетне раднике, педагоге, психологе, социјалне раднике и друге подржавајуће професије да конкуришу за чланове стручног и пратећег особља и придруже се тиму који годинама успјешно реализује Пројекат.

Пријавни образац за дјецу циљних категорија

Јавни конкурс за избор дјеце


Пријавни образац за васпитаче

Јавни конкурс за избор васпитача


Пријавни образац за стручно особље

Јавни конкурс за избор стручног особља