Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о поништењу поступка за Лот 3 у поступку јавне набавке услуге водоснабдијевања и одвођења отпадних вода за потребе ЈУ ЈФДЗ 19.01.2024.
Одлука о поништењу поступка за Лот 2 у поступку јавне набавке услуге водоснабдијевања и одвођења отпадних вода за потребе ЈУ ЈФДЗ 19.01.2024.
Одлука о поништењу поступка за Лот 1 у поступку јавне набавке услуге водоснабдијевања и одвођења отпадних вода за потребе ЈУ ЈФДЗ 19.01.2024.
Одлука о поништењу поступка за Лот 4 у поступку јавне набавке услуге гријања за потребе ЈУ ЈФДЗ 18.01.2024.
Одлука о поништењу поступка за Лот 3 у поступку јавне набавке услуге гријања за потребе ЈУ ЈФДЗ 18.01.2024.
Одлука о поништењу поступка за Лот 2 у поступку јавне набавке услуге гријања за потребе ЈУ ЈФДЗ 18.01.2024.
Одлука о поништењу поступка за Лот 1 у поступку јавне набавке услуге гријања за потребе ЈУ ЈФДЗ 18.01.2024.
Набавка услуге стручног усавршавања запослених радника 03.01.2024.
Набавка услуге смјештаја за службена путовања у земљи и иностранству 03.01.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1 у поступку јавне набавке услуге одвоза и збрињавања комуналног отпада за потребе ЈУ ЈФДЗ 28.12.2023.