Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке одржавања основног програма ИС Фонда 14.06.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 07.06.2018.
Обавјештење о набавци услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 22.05.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лиценци за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 17.05.2018.
Обавјештење о набавци рачунарске опреме за потребе ИС Фонда 07.05.2018.
Обавјештење о набавци лиценци за потребе ИС Фонда 07.05.2018.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2018. године - 31.03.2018. године 20.04.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат Фонда 21.03.2018.
Набавка течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 06.03.2018.
Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 25.01.2018.